Obtenció del certificat ISO9001:2015 a BIOMEDICAL LOGISTICS

L’empresa de transport urgent BIOMEDICAL LOGISTICS especialitzada en la logística de mostres biològiques, assaigs clíniques i medicaments especials ha obtingut la certificació ISO9001:2015 al mes de maig de 2017. L’empresa ha estat assessorada per Assesfarm3 SL durant tot el procés d’implantació del sistema de qualitat.