Obtenció del certificat ISO9001:2015 a CN Logística S.L.

Al juliol de 2019 l’operador Logístic CN Logística S.L. ha obtingut la certificació ISO9001:2015 del sistema de gestió de la qualitat per part de l’entitat de certificació DQS. El desenvolupament i la implantació del sistema ha anat de la granota d’Assesfarm3 SL.