Implantació Sistemes de Gestió de la Qualitat

  • ISO 9001:2015: Gestió de qualitat
  • ISO 14001:2015: Gestió mediambiental
  • ISO 45001: Gestió de la seguretat y la salut en el treball
  • ISO 22000: Alimentació
  • ISO 13485:2016: Productes sanitaris
  • GDP: Bones Pràctiques de Distribució de medicaments i productes sanitaris
  • TAPA: Seguretat en el transport (TSR) i instal·lacions logístiques (FSR)