Logística i emmagatzematge

  • Anàlisi i propostes de millora de la cadena logística.
  • Som especialistes en la cadena de Fred
  • Assessorament per a l’obtenció de l’autorització com a Laboratori Distribuïdor de Medicaments
  • Assessorament d’agències de transports per superar auditories GDP dels clients de productes farmacèutics o sanitaris
  • Assessorament en implantació de sistemes de seguretat en vehicles de transport e instal·lacions logístiques (TAPA)